Etableringen av produksjonen av karbid og cyanamid i Odda tidlig i det 20. århundre

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 01.06.17 - 31.12.17

Om prosjektet

Den tidlige industrivirksomheten i Odda var en suksesshistorie. Hvorfor er den såpass lite kjent og omtalt?

Karbidfabrikken fikk blant annet en produksjonskapasitet som var blant verdens største.

Kan forklaringen til usynligheten være at samtiden anså industrien i Odda for å være del av en utenlandsk enklave? Og stemmer i så fall det?

I denne prosjektet skal det fortrinnsvis handle om den første perioden i Oddas industrihistorie, det vil si fra opprettelsen på begynnelsen av forrige århundre til slutten av første verdenskrig.

Oppdragsgiver: Norsk Vasskraft- og industristadmuseum

cp: 2018-02-22 07:17:47