Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning Uni Research Rokkansenteret

Om forskningsgruppen

Prosjekter

Alle prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Alle bøker

Kapitler

  • Angell, Elisabeth; Selle, Per; Eikeland, Sveinung Samepolitikken i den nye utviklingen i nord. I: Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.. sider 13-37
  • Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin Welfare reforms, accountability and performance. I: The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Routledge 2016 ISBN 978-1-472-47059-1.. sider 146-162
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter
Alle publikasjoner
cp: 2017-05-26 14:17:20