Uni Research Rokkansenteret

Om avdelingen

Kalender

 • Helseøkonomikonferansen 2017

  Årets tema: Helsepersonell, økonomisk evaluering, spesialisthelsetjenesten, den aldrende befolkning og organisering av helse- og omsorgstjenester for eldre
 • Livet etter parken

  Konferanse om åpne russcener i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Sluttkonferanse for forskningsprosjektet om åpne russcener i Bergen etter stengningen av Nygårdsparken.
Se kalenderen

Prosjekter

Alle prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. 240 sider.
 • Karlsen, Marry-Anne; Thomas, Felicity Handbook of Migration and Health. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 978 1 78471 477 2. 531 sider.
 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689. 352 sider.
Alle bøker

Kapitler

 • Dag Arne, Christensen; Lindén, Tord Skogedal Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 105-124
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Svåsand, Lars G Party decline?. I: Democratic Transformations in Europe 31: Challenges and Prospects. Routledge 2016 ISBN 1138100471.. sider 51-72
 • Karlsen, Marry-Anne Migration control and children's access to healthcare. I: Handbook of Migration and Health. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 978 1 78471 477 2.. sider 134-158
Alle bokkapitler
Alle publikasjoner

Våre tidsskrift

Tidsskrift for Velferdsforskning

Nordiske Organisasjonsstudier (NOS)

Serier og medieoppslag

 

Forskningsgrupper

Personer

Alle personer

Kontakt

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen
Postadresse:
Postboks 7810
5020 Bergen
Telefon:
(+47) 55585000
E-post:
rokkansenteret@uni.no

Forskningstema

cp: 2017-04-30 16:16:48