RECNOR - recruitment of herring (Clupea harengus) larvae

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: Molekylær Økologi) periode: 01.05.17 - 30.04.18

Om prosjektet

Design, uttesting og implementering av molekylære deteksjonsmetoder for å kartlegge og kvantifisere beitetrykk på vårgytende sildelarver (Clupea harengus) i norskehavet. Dette pilotprosjekt finansieres av RECNOR konsortie som ledes av Havforskningsinstituttet i Bergen.

cp: 2019-02-18 00:16:13