aDNAPROX – Rekonstruering av forhistorisk sjøisutbredelse ved hjelp av eldgammelt DNA

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppe: Klimavariabilitet) / Uni Research Miljø (gruppe: Molekylær Økologi) periode: 01.04.17 - 30.09.19

Om prosjektet

aDNAPROX er et tverrfaglig prosjekt som integrerer geologisk, kjemisk og biologisk ekspertise i Uni Research for å etterforske utvikling av sjøis i Arktis. Utbredelsen av sjøis i Arktis er en viktig indikator for klimatilstanden i Arktis, og dermed også for den globale klimatilstanden. Prosjektet har som mål å utvikle nye metoder for å kartlegge, og å gi økt forståelse av endringer i den naturlige variabiliteten i sjøisutbredelsen i Arktis gjennom de siste ~100.000 årene. Vi skal utvikle og vurdere om arvestoff (’ancient DNA’) fra avdøde mikroorganismer som er bevart i sedimenter fra havbunnen egner seg til å rekonstruere endringer i arktisk sjøisutbredelese. Vi skal bruke sedimentprøver fra havbunnen utenfor Grønlandskysten og i Labradorhavet, prøver som ble tatt i forbindelse med forskningstokt utført innenfor rammeverket til ERC Synergy prosjektet Ice2Ice. Sedimentprøver fra ulike tidsperioder i fortiden vil bli analysert ved hjelp av molekylærbiologiske metoder, samt tradisjonelle kjemiske og paleontologiske metoder, for å kartlegge hvilke mikroorganismer, organiske biomarkører og mikrofossiler som er assosiert med henholdsvis sjøisdekke eller åpent hav. Tilsammen vil denne informasjonen sette oss i stand til å rekonstruere endringer i sjøisens utbredelse gjennom de siste ~100.000 år, med ett spesielt fokus på perioder med raske klimaendringer.

cp: 2018-02-18 00:17:26