Klimaendringer i Hordaland

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) / Uni Research Klima (gruppe: Regionalt Klima og Klimatjenester) periode: 01.01.15 - 31.12.17

Om prosjektet

HORDAKLIM - Klimaservice i Hordaland går ut på at forskningsmiljøene skal nedskalere og skreddersy klimadata til kommuner i Hordaland slik at det blir lettere for dem å tilpasse seg klimaendringene.

LogoDagens klimamodeller produserer data med så grov oppløsning at de ikke tar hensyn til de lokale forskjellene, og dermed ikke er relevante for mange av kommunene i Hordaland. Forskningsmiljøene vil derfor nedskalere klimamodellene og skreddersy klimadata til et utvalg kommuner som vil stå bedre rustet til å utføre sine oppgaver med å sikre robuste og bærekraftige lokalsamfunn i framtiden. Målet er altså å produsere et helt nytt datagrunnlag for klimatilpasning, der de grove klimadataene nedskaleres slik at de blir relevante for Hordaland og Vestlandet.

Lokale klimatiske variasjoner

Hordaland og Vestlandets geografi er preget av høye fjell og lange, smale fjorder. De lokale klimatiske variasjonene er store; det er kun 100 km i luftlinje mellom Haukeland i Masfjorden og Viveli i Eidfjord, men den normale årsnedbøren er på henholdsvis 3537 og 840 mm, en enorm forskjell over en kort geografisk avstand.

De globale klimamodellene bryter Jorden ned til et horisontalt gitter, der hver celle typisk representerer et rektangel med sidelengder på 100–300 km. Dette betyr at Haukeland og Viveli i en slik modell vil være representert av den samme gittercellen, og de to stedene vil dermed ha de samme meteorologiske variablene, som  nedbør, vind, og temperatur.

Det er helt åpenbart at disse modellene ikke gir framskrivninger som er relevante for Hordaland. Det finnes også regional nedskalerte klimadata på en oppløsning på ca. 50 km gjennom det internasjonale samarbeidsprosjektet CORDEX (Giorgi m. fl., 2009), som Uni Research Klima deltar i, men også denne oppløsningen er utilstrekkelig for å gi en realistisk representasjon av vårt regionale klima. I tillegg lider CORDEX-dataene av at de ble ”biaskorrigert” før de ble nedskalert. Dette betyr at de eksisterende fremskrivninger av klima i Norge kun sier noe om storskalaendringer, som i praksis ikke er relevant for den enkelte kommune.

I videoen under kan du se prosjektleder Erik Kolstad snakke om prosjektet.

Samarbeidspartnere

Prosjekteier: Hordaland Fylkeskommune
Prosjektleder: Uni Research Klima

Fylkesmannen i Hordaland
Bergen kommune
Osterøy kommune
Kvinnherad kommune
Kvam herad kommune
Voss Kommune
Tryg Forsikring
BKK Nett
Statens vegvesen, Region vest 
Norsk klimaservicesenter

 

cp: 2018-04-20 17:17:22