Ung i fosterhjem

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)

Om prosjektet

Har du mottatt invitasjon til å delta? Besvar undersøkelsen ved å trykke på det alternativet som passer for deg.


Fosterbarns psykiske helse, en oppfølgingsstudie over fem år

Målet for dette forskningsprosjektet er å undersøke hvordan det går med fosterbarn fra barndom til ungdomsår, og hva som fremmer psykisk helse og livskvalitet i deres dagligliv.

Studien omfatter alle fosterbarn i Sør- og Øst-Norge som er mellom 11-17 år. Fosterforeldre og fosterbarna selv invitereres til å delta i studien. Fosterfamilien kan også gi tillatelse til at lærere kan delta.

Studien vil gi kunnskap om hvordan det går over tid med barn som har hatt en vanskelig start på livet, og siden får trygge rammer rundt seg.

Vi undersøker

  • hva som påvirker stabilitet og endring i psykisk helse fra barndom til ungdomstid
  • hvilke faktorer som fører til positiv utvikling og livskvalitet hos ungdom i fosterhjem
  • hva slags tjenestetilbud barna og fosterfamiliene mottar
  • om hjelpen oppleves nyttig og tilpasset deres behov

Denne kunnskapen vil ha betydning for videreutviklingen av hjelpetilbud til barna og familiene etter fosterhjemsplassering.

Det er svært viktig å få kartlagt barnas opplevelse av sin tilværelse, slik at tjenestetilbudet baseres på kunnskap om fosterbarns behov.

Forskningsprosjektet varer fra 2016-2020, og finansieres av Norges Forskningsråd og Uni Research Helse

Prosjektet er vurdert og godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest (REK Vest), og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Her er en kort film om noen av temaene i studien, og litt om hva vi håper å finne ut av i studien:

Hjelperne from Uni Research on Vimeo.

 

Bakgrunn for studien

Barn som bor i fosterhjem har ofte opplevd belastninger som kan ha en uheldig innvirkning på deres utvikling og helse. Selv om tidlige belastninger øker risikoen for psykiske vansker, trenger det ikke være slik.

I 2011 undersøkte vi den psykiske helsen til fosterbarna mens de var  mellom 6 og 12 år. Fosterforeldre og lærere var den gangen med i prosjektet.

Resultater fra 2011 viser at ett av to fosterbarn strevde med psykiske lidelser. I den nye studien følger vi opp disse fosterbarna for å se hvordan det har gått med dem i ungdomstiden.

Alle beslektede prosjekter

Alle beslektede prosjekter

Personer

Forskningstema

cp: 2017-07-24 10:17:07