RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Kurs og videreutdanninger ved RKBU Vest

Etter- og videreutdanninger:


Kontaktperson for videreutdanningene: Eva Schaathun

Logg inn i IKT-plattformen Moodle


Kurs

26. januar 2019: Erfaringsdag i klinisk bruk av WMCI

4. - 5. februar og 21. mars 2019: Working Model of the Child Interview

14. - 15. februar 2019: Observasjon og tilknytning - med trygghetssirkelen (COS) verktøy

18. februar 2018 - 15. januar 2020: Ettårig utdanning i utviklingsstøttende rådgivning og triangulerte samtaler med barn

6. - 7. mars 2019: Opplæring i ASQ og ASQ-SE

11. - 12. mars 2019: Systemisk familieterapi: Dialogbasert arbeid med barn, unge og familier

28. - 29. mars 2019: Narrative tilnærminger i arbeid med barn, unge og familier

25. - 26. april 2019: Bruk av KOR i arbeid med barn, unge og voksne i nære relasjoner

Avsluttede kurs og seminar ved RKBU Vest


Nærundervisningsmidler

Nærundervisning er et tilbud fra RKBU Vest om tilførsel av undervisnings- og fagutviklingsressurser lokalt. Søkerne kan selv foreslå foredragsholdere eller RKBU kan forespørres. RKBU Vest tilbyr undervisning om en rekke emner til fagfolk innen barn og unges psykiske helse og barnevern. Les mer om nærundervisningsmidler.

cp: 2019-01-18 00:16:03