RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Kurs og videreutdanninger ved RKBU Vest

Etter- og videreutdanninger:


Kontaktperson for videreutdanningene: Eva Schaathun

Logg inn i IKT-plattformen Moodle


Kurs

30. januar- 15. november 2018: Utviklingsstøttende rådgiving og triangulerte samtaler med barn

21. februar- 04. september 2018: NBO opplæring, Bergen 2018

23.-24. august 2018: Observasjon og tilknyting med COS-verktøy

30.-31. oktober 2018: Konferanse om barn utsett for vald og overgrep

22. november: POLYFON-konferansen: Musikkterapi og samhandling

 

Avsluttede kurs og seminar ved RKBU Vest


Nærundervisningsmidler

Nærundervisning er et tilbud fra RKBU Vest om tilførsel av undervisnings- og fagutviklingsressurser lokalt. Søkerne kan selv foreslå foredragsholdere eller RKBU kan forespørres. RKBU Vest tilbyr undervisning om en rekke emner til fagfolk innen barn og unges psykiske helse og barnevern. Les mer om nærundervisningsmidler.

cp: 2018-08-21 09:16:12