RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Kurs og videreutdanninger ved RKBU Vest

Etter- og videreutdanninger:


Kontaktperson for videreutdanningene: Eva Schaathun

Logg inn i IKT-plattformen Moodle


Kurs

Utviklingsstøttende rådgiving og triangulerte samtaler med barn

NBO opplæring, Bergen 2018

Working Model of the Child Interview  - WMCI

Barn & Unge kongressen 2018

Fagdag barnevernfaglig veiledning

 

Avsluttede kurs og seminar ved RKBU Vest


Nærundervisningsmidler

Nærundervisning er et tilbud fra RKBU Vest om tilførsel av undervisnings- og fagutviklingsressurser lokalt. Søkerne kan selv foreslå foredragsholdere eller RKBU kan forespørres. RKBU Vest tilbyr undervisning om en rekke emner til fagfolk innen barn og unges psykiske helse og barnevern. Les mer om nærundervisningsmidler.

cp: 2018-06-24 06:16:13