Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

en del av Uni Research Helse

Om oss

Prosjekter

Alle prosjekter

Publikasjoner

Artikler

  • Steen, Knut; Morken, Tone; Hunskaar, Steinar Hygienetiltak på legevakt. Utposten 2018 ; Volum 47 (2). s. 7-10
Alle artikler

Bøker

Alle bøker

Rapporter

Alle rapporter
Alle publikasjoner

Kalender

Se kalenderen

Kontakt Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Besøksadresse: Kalfarveien 31, Bergen
Postadresse: Postboks 7810, 5020 Bergen
Telefon: 55 58 65 00
Følg oss:

Nyheter fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Alle nyhetsartikler...
cp: 2018-04-20 17:18:12