Shared moments: Relasjonens kvalitet som utfallsprediktor i musikkterapi for barn med autisme spektrum lidelser

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) periode: fra 01.01.13

Publikasjoner

Artikler

  • Mössler, Karin; Gold, Christian; Assmus, Jörg; Schumacher, Karin; Calvet, Claudine; Reimer, Silke; Iversen, Gun; Schmid, Wolfgang The Therapeutic Relationship as Predictor of Change in Music Therapy with Young Children with Autism Spectrum Disorder.Journal of Autism and Developmental Disorders 2017.
Alle artikler
cp: 2017-11-18 05:15:25