Legemidler og hoftebrudd

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 01.03.09 - 31.01.17

Prosjektresultater

Hva har prosjektet vist så langt?

- Eldre mennesker som bruker legemidler mot depresjon (antidepressiva), angst (beroligende midler) og søvnproblemer (sovemidler) har større risiko for å brekke hoften enn de som ikke bruker slike legemidler

- Såkalte lykkepiller (SSRI) gir høyere risiko for hoftebrudd enn andre typer antidepressiva

- Bruk av sovemidler øker risikoen særlige for nattlige hoftebrudd

- Noe lavere forekomst av hoftebrudd blant eldre som bruker blodtrykksmedisin

 

Om prosjektet

Hvert år behandles ca. 9 000 pasienter for hoftebrudd i Norge. Eldre kvinner er hyppigst rammet, ofte med alvorlig funksjonssvikt, sykehjemsinnleggelse og død som konsekvens. De fleste hoftebrudd skyldes en kombinasjon av redusert beinstyrke og et fall. En av tre eldre faller hvert år, og årsaksforhold er ofte sammensatt. Mange eldre bruker legemidler som påvirker fallrisiko (ustøhet, tretthet og svimmelhet) og/eller beinstyrke (osteoporose, eller økt beinkvalitet).

Prosjektet vil gi svar på følgende spørsmål:

  • Hvilke legemidler øker risiko for hoftebrudd?
  • Hvilke legemidler reduserer risiko for hoftebrudd?
  • Hvor mange hoftebrudd kan tilskrives legemiddelbruk?

Registerbaserte studier

Data fra Nasjonalt Reseptregister og Nasjonalt Hoftebruddregister for hele befolkningen over 60 år danner grunnlaget for prosjektet. Vi gjennomfører epidemiologiske studier som belyser assosiasjoner mellom hoftebrudd og bruken av ulike typer legemidler:

Prosjektgruppen: Sabine Ruths (prosjektleder), Marit Stordal Bakken (AFE, Haraldsplass Diakonale Sykehus), Anders Engeland (Norsk folkehelseinstitutt), Lars Engesæter (Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen), Steinar Hunskår (Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen) og Anette Hylen Ranhoff (Kavlis forskningssenter for aldring og demens, UiB).

Les omtale av artikkelen Lavere risiko for hoftebrudd ved bruk av blodtrykksmidler her

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2018-06-20 04:16:27