Gastroenteritter i primærhelsetjenesten i Norge: legesøkning, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: fra 01.06.17

Om prosjektet

Gastroenteritt er en tilstand med akutt oppstått diaré forårsaket av infeksjon i mage-tarm-systemet. Infeksjonen kan skyldes en rekke ulike bakterier, virus, parasitter og toksiner. De fleste som får gastroenteritt i Norge opplever milde og selvbegrensende symptomer og oppsøker derfor ikke lege. Pasienter med gastroenteritt som søker legehjelp blir i hovedsak håndtert i primærhelsetjenesten uten nærmere diagnostikk av hva som er underliggende årsak. Fastlege og legevaktlege har en viktig funksjon med å ivareta helsen til pasienter med gastroenteritt, bidra til å avdekke utbrudd med gastroenteritt og begrense unødig bruk av antibiotika hos pasientgruppen.

Dette er Knut Erik Emberland sitt ph.d.-prosjekt. Veiledere er Guri Rørtveit (hovedveileder) og Knut-Arne Wensaas (medveileder). Gjennom tre delstudier søker prosjektet å bidra med ny kunnskap om legesøkning og antibiotikabruk ved gastroenteritter i allmennpraksis, samt en nærmere beskrivelse av prosessen fra legesøkning til avdekking av sykdomsutbrudd.

Prosjektet bruker koblede registerdata fra KUHR-databasen (legeregningskort), Reseptregisteret og MSIS (Meldesystem for smittsomme sykdommer) for perioden 2006-2015.

Finansiering

Prosjektmidler tilknyttet stipendiatstilling ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Personer

Knut Erik Emberland, Guri Rørtveit, Knut-Arne Wensaas, Sverre Litleskare, Kristian Simonsen og Sabine Ruths

Kristine Mørch (førsteamanuensis, overlege og leder for Kompetansetjenesten for tropiske infeksjonssykdommer ved Infeksjonsseksjonen Haukeland universitetssykehus)


Oppdatert: 12.10.18

cp: 2018-11-19 10:15:57