Forskningstema: Velferdssystemer

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur

Innen forskningsfeltet Velferdssystemer har vi prosjekter som spenner fra brukertilfredshet med velferdstjenester til sykefravær. Hovedtyngden av forskningen foregår ved Uni Research Rokkansenteret.

VI FORSKER PÅ TEMA SOM:

  • Reform av velferdsstaten og evaluering av reformeffekter
  • Finansiering, organisering og bruk av helse- og velferdstjenester
  • Velferdsdiskurser, velferdsstatens normative grunnlag og bærekraft
  • Aldring, helse og yrkesdeltakelse

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:29