Forskningstema: Utdanning

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur

Innen forskningsfeltet utdanning har vi prosjekter som spenner fra analyser av ledelse, organisering og styring til analyser av innsatsen mot drop-out. Hovedtyngden av forskningen foregår ved Uni Research Rokkansenteret.

Vi forsker på tema som:

  • Intervensjon for å hindre frafall
  • Implementering av utdanningsreformer
  • Organisering og ledelse
  • Styringsrelasjoner i utdanningsystemer

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:04