Forskningstema: Samfunnssikkerhet og kriseberedskap

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur

Hovedtyngden av forskningen innen forskningsfeltet Samfunnssikkerhet og kriseberedskap foregår ved Uni Research Rokkansenteret.

VI FORSKER PÅ TEMA SOM:

  • Organisering og koordinering
  • Tillit, holdninger og oppfatninger
  • Kapasitet og legitimitet

 

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:32