Forskningstema: Reservoarsimulering

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Energi

I reservoarsimulering arbeides det med metoder for økt pålitelighet i
simuleringsresultatene.

Innsatsområder er diskretisering i komplekse
geologiske formasjoner, metoder for vertikal likevekt og usikkerhetskvantifisering

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-04-27 18:15:47