Forskningstema: Global til regional

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Klima

Regional nedskalering undersøker statistisk og dynamisk hvordan storskala klimaendringer påvirker og blir påvirket av prosesser og effekter med mindre utbredelse. Uni Research Klima driver forskning for å studere klimafenomen med utbredelse på 1 - 50 kilometer.

cp: 2019-12-04 11:17:19