Forskningstema: Profesjoner, kunnskap og politikk

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur & Helse

Innen forskningsfeltet Profesjoner, kunnskap og politikk har vi prosjekter om ekspertise og politikk, kompetanseutforming og profesjonell arbeidsdeling og relasjoner mellom brukere og profesjonelle tjenesteytere. Hovedtyngden av forskningen foregår ved Uni Research Rokkansenteret.

VI FORSKER PÅ TEMA SOM:

  • Eksperters rolle i politikkutforming
  • Profesjonell kompetanse og arbeidsdeling mellom profesjoner i helse, velferd og utdanning
  • Studier av brukermedvirkning og forholdet mellom profesjonelle og brukere i offentlig tjenesteyting.
cp: 2019-12-04 11:15:40