Forskningstema: Petroleum Mikrobiologi

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Energi

Uni Research CIPR seksjon for mikrobiologi har nær 30 års erfaring med å isolere og karakterisere mikroorganismer fra oljereservoarer og andre ekstreme miljø. Vi benytter klassiske dyrkingsteknikker og molekylærbiologiske metoder for å studere mikrobielle samfunn. Vi bygger modellsystemer av oljereservoar og oljeinstallasjoner hvor vi studerer mikrobielle prosesser knyttet til økt oljeutvinning (MEOR), reservoarforsuring, nitratbehandling og mikrobiell korrosjon (MIC) -  i tillegg til andre petroleumsrelaterte prosesser som påvirkes av mikroorganismer

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:38