Forskningstema: Klima- og energipolitikk

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur & Klima

Innen forskningsfeltet Klima- og energipolitikk har vi prosjekter som spenner fra befolkningssurveyer om klimaopinion til historiske studier av norsk vannkraftpolitikk. Hovedtyngden av forskningen foregår ved Uni Research Rokkansenteret.

VI FORSKER PÅ TEMA SOM:

  • Klimaendringer: vitenskap og politikkutforming
  • Opinion om klima og klimapolitikk
  • Lokal tilpasning til klimaendringer
  • Politikkutforming for fornybar energiproduksjon
  • Nettutvikling og konsesjonsprosesser

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:46