Forskningstema: Kjønn og likestilling

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur

Innen forskningsfeltet Kjønn og likestilling har vi prosjekter som spenner fra studier av likestilling i høyere utdanningsinstitusjoner til kvinnebevegelsens historie. Hovedtyngden av forskningen foregår ved Uni Research Rokkansenteret og Uni Research Helse.

VI FORSKER PÅ TEMA SOM:

  • Kjønn og politikk
  • Arbeidsmarked og likestilling
  • Kvinnebevegelsens historie
cp: 2019-12-04 11:17:07