Forskningstema: Helseøkonomi

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Helse & Samfunn & kultur

Forskningen innenfor helseøkonomi foregår ved Uni Research Rokkansenteret.

 

VI FORSKER PÅ TEMA SOM:

  • Regulering av tilbyderne i helsesektoren
  • Modeller for finansiering av helsetjenester
  • Faktorer som påvirker etterspørsel etter helsetjenester
  • Organisering av helsesektoren, samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
  • Kost-/nytteanalyser av tiltak innen helsesektoren

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-07-24 10:16:52