Forskningstema: Helse og omsorg

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur & Helse

Innen forskningsfeltet Helse og omsorg har vi prosjekter som spenner fra politikkutforming til tjenesteyting, organisering og samhandling. Hovedtyngden av forskningen foregår ved Uni Research Rokkansenteret og Uni Research Helse.

VI FORSKER PÅ TEMA SOM:

  • Helse - og omsorgspolitikk
  • Organisering og samhandling
  • Tjenesteyting
  • Helse- og omsorgstjenester for eldre

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:42