Forskningstema: Entreprenørskap

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur

Innen forskningsfeltet entreprenørskap jobber vi med ulike perspektiver på bedriftsetablering blant innvandrere, også kalt innvandrerentreprenørskap. Hovedtyngden av forskningen foregår ved Uni Research Rokkansenteret.

Vi forsker på tema som:

  • Motivasjoner for bedriftsoppstart
  • Opplevelser av det å være selvstendig næringsdrivende
  • Kontekstualisering av entreprenørskap
  • Kjønn og entreprenørskap
  • Sosial kapital / betydningen av ulike typer nettverk
  • Work-life balance
cp: 2019-12-04 11:16:02