Forskningstema: Demokrati, deltakelse og sivilsamfunn

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur

Innen forskningsfeltet Demokrati, deltakelse og sivilsamfunn har vi prosjekter som spenner fra evaluering av forsøk med nedsatt stemmerettsalder til frivillig innsats og integrering. Hovedtyngden av forskningen foregår ved Uni Research Rokkansenteret.

Vi forsker på tema som:

  • Samfunnsborgernes representasjon i politiske beslutningsprosesser
  • Valgordninger og velgeratferd 
  • Relasjoner mellom stat og sivilsamfunn


 

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:15