Forskningstema: Korpuslingvistikk

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur

Korpuslingvistikk er en språkvitenskapelig metode som baserer seg på automatiserte analyser av store mengder språkdata i elektronisk form (korpus). Korpuslingvistikken brukes mye ved språkprosessering og tekstanalyse og som forskningsmetodikk innenfor samfunnsvitenskap og humaniora.

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:09