Forskningstema: Klimaservice

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Klima

Målet med klimaforskning er at man gjennom forskningsbasert kunnskap skal kunne bedre samfunnets evne til å forstå, varsle og planlegge for endringer. Klimasevice er et relativt nytt fagfelt som kombinerer elementer fra klimaforskning og værvarsling med kunnskap fra sosial-, økonomi- og samfunnsvitenskapene for å tilpasse klimainformasjon i samarbeid med brukergrupper (som forvaltningsorgan og næringsliv). Uni Research Klima arbeider tverrfaglig i fronten av dette nye forskningstemaet gjennom å utvikle ny klimainformasjon tilpasset hvordan sluttbrukere kan best utnytte denne informasjonen.

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:43