Forskningstema: Bioressurser

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Miljø & Bioteknologi

Ettersom verdens befolkning øker parallelt med forbruket av energi, materialer og matvarer, er det et akutt behov for å finne alternative biomassekilder. Videre er det en stor etterspørsel, drevet av samfunnsmessige behov, for bærekraftige, gjenvinnbare og bionedbrytbare materialer for å erstatte mange av dagens petroleum-baserte materialer slik som syntetiske polymerer/plastmaterialer.

Uni Research Miljø utfører forskning og utforsker bruken av nye marine biomasseressurser for økologisk bærekraftig utvikling.

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-05-26 14:18:10