Om personen

Forskningsfelt:

Ferskvannsøkologi: reproduksjonsbiologi av litofile fiskearter, fiskevandring, elverestaurering, avbøtende tiltak, overvåking og styring av villfiskbestander. Landskapsplanlegging. Prosjektleder på flere prosjekter innenfor restaurering av vassdrag.

Kompetanse:

 • GIS, gassovermetning, design og oppfølging av fiskepassasjer, vurderinger av gytebestanden og fiskehabitater, restaurering av vassdrag.
 • Prosjektleder på flere prosjekter innenfor restaurering av vassdrag.

Aktuelle publikasjoner:

Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. LFI rapport nr. 296.

Publikasjoner

Artikler

Bokkapitler

 • Hauer, Christoph; Leitner, Patrick; Unfer, Günther; Pulg, Ulrich; Habersack, Helmut; Graf, Wolfram The role of sediment and sediment Dynamics in the aquatic environment. I: Riverine Ecosystems Management. Springer Nature 2018 ISBN 978-3-319-73249-7..

Rapporter

 • Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016.. Uni Research Miljø 2017. 33 sider LFI Uni Miljø(292)
 • Velle, Gaute; Halvorsen, Godtfred A.; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen Påvirkning fra gassovermetning på bunndyr i Otra nedstrøms Brokke. Uni Research Miljø 2017. 26 sider LFI Uni Miljø(283)
 • Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjeldstad, Hans-Petter Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.. Uni Research AS 2017. 180 sider LFI Uni Miljø(296)
 • Stranzl, Sebastian Franz; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen Kanalisert strekning i Audna; bonitering og drivtelling av gytefisk som grunnlag for restaureringstiltak.. Uni Research AS 2017. 39 sider LFI Uni Miljø(293)
 • Velle, Gaute; Haave, Marte; Espedal, Espen Olsen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015. Uni Research Miljø LFI 2016. 59 sider
Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Pulg, Ulrich; Melhus, Ståle Fem utslipp bare siden nyttår. 2018.
 • Melhus, Ståle; Pulg, Ulrich - Tenk at det svømmer fisk forbi skolen vår!. 2017.
 • Pulg, Ulrich Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø. 2017.
 • Pulg, Ulrich Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø - God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.. 2017.
 • Pulg, Ulrich Kunnskapsoppsummering fiskepassasjer. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-02-25 12:18:00