Om personen

Forskningsfelt:

Ferskvannsøkologi: reproduksjonsbiologi av litofile fiskearter, fiskevandring, elverestaurering, avbøtende tiltak, overvåking og styring av villfiskbestander. Landskapsplanlegging. Prosjektleder på flere prosjekter innenfor restaurering av vassdrag.

Kompetanse:

 • GIS, gassovermetning, design og oppfølging av fiskepassasjer, vurderinger av gytebestanden og fiskehabitater, restaurering av vassdrag.
 • Prosjektleder på flere prosjekter innenfor restaurering av vassdrag.

Aktuelle publikasjoner:

Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. LFI rapport nr. 296.

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

 • Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016.. Uni Research Miljø 2017. 33 sider LFI Uni Miljø(292)
 • Velle, Gaute; Halvorsen, Godtfred A.; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen Påvirkning fra gassovermetning på bunndyr i Otra nedstrøms Brokke. Uni Research Miljø 2017. 26 sider LFI Uni Miljø(283)
 • Velle, Gaute; Haave, Marte; Espedal, Espen Olsen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015. Uni Research Miljø LFI 2016. 59 sider
 • Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut Wiik; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015.. Uni Research AS 2016. 41 sider LFI Uni Miljø(266)
 • Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Vollset, Knut Wiik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Espedal, Espen Olsen; Skår, Bjørnar; Velle, Gaute Gassmetning i Otra nedenfor kraftverk Brokke. LFI-rapport 271.. Uni Research AS 2016. 40 sider LFI Uni Miljø(271)
Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Forseth, Torbjørn; Pulg, Ulrich Miljødesign laks - hovedprinsipper og i praksis. 2016.
 • Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Ittner, Lukas Restoring urban rivers: Two cases from Norway. 2016.
 • Pulg, Ulrich Rømt oppdrettsfisk i Apeltuelven.. 2016.
 • Pulg, Ulrich; Melhus, Ståle Apeltunvannet er renere enn på mange tiår. 2016.
 • Pulg, Ulrich; Bringsvor Nilsen, Terje E39-utslipp har skadet sjøørretbestanden igjen. 2016.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-11-24 17:17:56