Om personen

Tord Skogedal Lindén er statsviter med mastergrad i sammenliknende politikk fra 2005 og PhD i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen 2009. Lindén har arbeidet som forsker ved Rokkansenteret siden 2009. Avhandlingen analyserer utviklingen av velferdspolitikk i samspill mellom det nasjonale nivået og internasjonale organisasjoner som EU og OECD. Hans forskningsinteresser omfatter komparativ velferdspolitikk, internasjonale organisasjoner, offentlige reformer og styring, pensjon, aldringspolitikk og innvandring. Institusjonelle og ideperspektiv på politikkutforming har vært sentral i forskningen hans. Aktuelle vitenskapelige arbeid handler om brukertilfredshet med private og offentlige velferdstjenester, ansvarsproblematikk på immigrasjonsfeltet og pensjonsreformer.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. 238 sider.
 • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal The Making of Ageing Policy: Theory and Practice in Europe. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 9781781952474.

Bokkapitler

 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 105-124
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 11-21
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Avslutning: velferdsstaten som kanal for deltakelse. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 212-216
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Forord. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852..
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 105-124
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal; Ring, Patrick John Understanding pension politics: Comparing pension reform discourses in Norway and the UK. 2018.
 • Lindén, Tord Skogedal Frivillig sektor og boligsosialt arbeid. 2017.
 • Lindén, Tord Skogedal Norske velferdsordninger skaper debatt. 2017.
 • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal Samhandling frivillig sektor og kommuner i eldreomsorgen. 2017.
 • Lindén, Tord Skogedal LTC in Europe – characteristics, trends and ideas. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-02-25 16:16:10