Om personen

Tord Skogedal Lindén er statsviter med mastergrad i sammenliknende politikk fra 2005 og PhD i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen 2009. Lindén har arbeidet som forsker ved Rokkansenteret siden 2009. Avhandlingen analyserer utviklingen av velferdspolitikk i samspill mellom det nasjonale nivået og internasjonale organisasjoner som EU og OECD. Hans forskningsinteresser omfatter komparativ velferdspolitikk, internasjonale organisasjoner, offentlige reformer og styring, pensjon, aldringspolitikk og innvandring. Institusjonelle og ideperspektiv på politikkutforming har vært sentral i forskningen hans. Aktuelle vitenskapelige arbeid handler om brukertilfredshet med private og offentlige velferdstjenester, ansvarsproblematikk på immigrasjonsfeltet og pensjonsreformer.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. 240 sider.
 • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal The Making of Ageing Policy: Theory and Practice in Europe. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 9781781952474.

Bokkapitler

 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 105-124
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 11-21
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Avslutning: velferdsstaten som kanal for deltakelse. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 212-216
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Forord. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852..
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 105-124
Alle bokkapitler

Rapporter

 • Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit; Lindén, Tord Skogedal Bærekraftig og kompakt byutvikling. Evalueringen av «Plansatsing mot store byer». Uni Research Rokkan Centre 2017. 80 sider Rapport - Rokkansenteret(1)
 • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal; Askildsen, Jan Erik; Ruths, Sabine Focus group Norway: WP4 Development of analytical framework to perform comprehensive evaluation using Multi-Criteria Decision analysis. SELFIE 2020 2016. 48 sider
 • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal; Askildsen, Jan Erik; Ruths, Sabine Comprehensive description of the most promising ICC models for multi-morbidity. (- Medically Assisted Rehabilitation (MAR) Bergen - Learning networks for whole, coordinated and safe pathways (Learning networks)). SELFIE 2020 2016. 102 sider
 • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid. Uni Research Rokkansenteret 2016. (ISBN 978-82-8095-111-3) 68 sider
 • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal; Askildsen, Jan Erik; Ruths, Sabine SELFIE2020. Work Package 2 report Norway. Thick descriptions of Medically Assisted Rehabilitation Bergen an Learning networks for whole, coordinated and safe pathways. SELFIE2020 2016. 101 sider
Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Lindén, Tord Skogedal Frivillig sektor og boligsosialt arbeid. 2017.
 • Lindén, Tord Skogedal Norske velferdsordninger skaper debatt. 2017.
 • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal Ulike strategier for å øke avgangsalderen i Norge og Storbritannia: pensjonsreformer og normative dilemma. 2016.
 • Lindén, Tord Skogedal; Ina, Radtke; Karsten, Vrangbæk Legitimizing immigration control: The inclusion of social actors in asylum regulation in Norway, Denmark and Germany. 2015.
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal Tjenestetilfredshet i private vs offentlige velferdstjenester: Kvalitet i barnehage og sykehjem. 2015.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-09-22 07:17:16