Om personen

Ekspertise

  • arbeidsrehabilitering
  • psykisk sykdom og arbeid
  • prosessevaluering av helse-intervensjoner
  • arbeidsinkludering

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

  • Opsahl, Jon; Fyhn, Tonje; Grimsæth, Gerd; Gundersen, Hilde; Eriksen, Hege Randi Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet. Delrapport 1 - forskningsprosjekt. Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen 2017. 44 sider
  • Reme, Silje; Monstad, Karin; Fyhn, Tonje; Øverland, Simon Nygaard; Ludvigsen, Kari; Sveinsdottir, Vigdis; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport. Uni Research 2016. 109 sider
  • Løvvik, Camilla; Olsen, Ingrid Blø; Fyhn, Tonje; Øverland, Simon Nygaard; Monstad, Karin; Ludvigsen, Kari; Sveinsdottir, Vigdis; Lie, Stein Atle; Reme, Silje Endresen Effektevaluering av Individuell jobbstøtte - Delrapport 1. Uni Research Helse 2014. 22 sider

Andre publikasjoner

  • Sveinsdottir, Vigdis; Fyhn, Tonje; Monstad, Karin; Reme, Silje Endresen A Randomized Controlled Multicenter Trial of IPS for Patients with Moderate to Severe Mental Illness in Norway. 2017.
  • Fyhn, Tonje Implementering av IPS i Norge: Utfordringer og barrierer. 2016.
  • Sveinsdottir, Vigdis; Fyhn, Tonje For syk til å jobbe eller for syk til å la være?. 2015.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-06-20 03:16:09