Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

  • Østerhus, Svein Novel, multi-platform acoustic and optical sensors and data services developed in the NeXOS projec. IEEE 2017. 10 sider
  • Mortensen, E.; Larsen, K.M.H.; Hansen, B.; Kristiansen, R.; Østerhus, Svein THOR ADCP Deployments in the Faroese Waters 2009-2010. Havstovan Technical Report 2010. 75 sider Havstovan Techical Report(11)
  • Mortensen, E.; Larsen, K.M.H.; Hansen, B.; Kristiansen, R.; Østerhus, Svein THOR ADCP Deployments in Faroese Waters 2008 - 2009. Havstovan Technical Report 2010. 75 sider Havstovan Techical Report(12)

Andre publikasjoner

  • Østerhus, Svein 5 spørsmål om isen i Antarktis. 2017.
  • Østerhus, Svein Ny forskning: Golfstrømmen kan kollapse. 2017.
  • Østerhus, Svein Branching of the Faroe Bank Channel overflow. 2017.
  • Østerhus, Svein Atlantic water flow through the Faroese Channels. 2017.
  • Østerhus, Svein Observed increase in freshwater transport in the East Greenland Current north of Denmark Strait. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-04-20 00:16:07