Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

  • Mortensen, E.; Larsen, K.M.H.; Hansen, B.; Kristiansen, R.; Østerhus, Svein THOR ADCP Deployments in the Faroese Waters 2009-2010. Havstovan Technical Report 2010. 75 sider Havstovan Techical Report(11)
  • Mortensen, E.; Larsen, K.M.H.; Hansen, B.; Kristiansen, R.; Østerhus, Svein THOR ADCP Deployments in Faroese Waters 2008 - 2009. Havstovan Technical Report 2010. 75 sider Havstovan Techical Report(12)

Andre publikasjoner

  • Østerhus, Svein Long-term observing system for the oceanic regime of Filchner-Ronne Ice Shelf, Antarctica. 2016.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-04-25 18:16:04