Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

  • Kirsti Malterud; Steinar Hunskår 1.1 Første linje. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin.. Gyldendal Akademisk 2013. sider 26-32
  • Steen, Knut; Hunskaar, Steinar Akutte magesmerter hos voksne. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 220-128
  • Simonsen, Kristian Anton; Hunskaar, Steinar Alvorlige infeksjoner på legevakt. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 191-197
  • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar Legevaktens historie. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 20-24
  • Hunskaar, Steinar Organisering og bruk av legevakt i Norge. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 38-50
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Thoresen, Camilla Kjellstadli; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar Cancer patients´use of primary care out-of-hours services: a cross-sectional study in Norway. 2016.
  • Hunskaar, Steinar Se hva som skjer!. 2012.
  • Rørtveit, Guri; Hunskår, Steinar Samhandlingsreformen og universitetene. 2009.
  • Wesnes, Stian Langeland; Rørtveit, Guri; Bo, K; Hunskaar, Steinar How do incontinence status in pregnancy and delivery mode affect urinary incontinence 6 months postpartum?. 2007.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-02-18 00:16:37