Om personen

Jeg fikk min doktorgrad fra Columbia University i 2010, og etter ett års postdoktor ved University of North Carolina, flyttet til Bergen i 2011. Mine interesser er bred og dekker mange aspekter av klimasystemet fra storskala klimadynamikk til små skalere konvektive fenomener. Jeg er for tiden engasjert i forskning på den atmosfæriske sirkulasjonen, storm spor dynamikk, “teleconnections", deres variabilitet og deres reaksjoner på både naturlig og anthropogenically tvunget klimaendringer. Jeg er også leder en rekke prosjekter som fokuserer på regional til lokal klimavariasjoner og endring. Disse involverer regionale nedskalering ved hjelp av dynamiske og kombinerte dynamiske-statistisk tilnærminger. På grunn av den anvendte natur av disse studiene har jeg også tatt en interesse i hvordan klimainformasjon produseres og brukes av samfunnet. Som et resultat jeg er derfor ganske tungt involvert i den gryende innen klimainformasjon destillasjon og klimatjenester vitenskap.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

  • Sorteberg, Asgeir; Haddeland, Ingjerd; Sobolowski, Stefan Pieter; Haugen, Jan Erik; Wong, Wai Kwok Evaluation of distribution mapping based bias correction methods. Norwegian Centre for Climate Services (NCCS) 2015. 23 sider Norwegian Centre for Climate Services Reports(1)

Andre publikasjoner

  • Siew, Yu Feng; Li, Camille; Sobolowski, Stefan Pieter; King, Martin Peter Dynamics of Arctic-Midlatitude Teleconnections. 2018.
  • Mayer, Stephanie; Kolstad, Erik Wilhelm; Sobolowski, Stefan Pieter; Stiller-Reeve, Mathew Alexander; Pontoppidan, Marie Louise Nielsen Climate Services at the Bjerknes Centre. 2017.
  • Adakudlu, Muralidhar; Wang, Yiguo; Counillon, Francois; Sobolowski, Stefan Pieter Initialized experiments for seasonal climate prediction at high latitudes. 2017.
  • Velle, Liv Guri; Grimsrud, Kristine M.; Jansen, Eystein; Lee, Hanna; Sobolowski, Stefan Pieter; Tvinnereim, Endre; Vandvik, Vigdis Hidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of direct and indirect impacts. 2017.
  • Sobolowski, Stefan Pieter Arctic-midlatitude teleconnections in idealized frameworks. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-05-20 13:17:09