Om personen

Forskningsfelt:

Økotoksikologi, med fokus på organiske miljøgifter

Kompetanse:

Økotoksikologi, miljøkjemi, fysiologi, endokrinologi

Teknikker:

Prøvetakning for marin miljøovervåkning, strømmåling, passive prøvetakere av organiske og uorganiske forbindelser.
Molekylærbiologi, multivariat statistikk.

Felasa-C godkjent for forsøk med dyr, dyreadferdstesting.

Publikasjoner  (kun peer-reviewed artikler):

Haave M, Folven KI, Carroll T, Glover C, Heegaard E, Brattelid T, Hogstrand C, Lundebye AK. Cerebral gene expression and neurobehavioural development after perinatal exposure to an environmentally relevant polybrominated diphenylether (BDE47). Cell Biol Toxicol. 2011 Jun 2.

Haave M, Bernhard A, Folven KI, Brattelid T, Lundebye AK. Fish consumption reduces transfer of BDE47 from dam to murine offspring. Chemosphere. 2011 Jun;84(3):348-54.

Haave M, Bernhard A, Jellestad FK, Heegaard E, Brattelid T, Lundebye AK. Long-term effects of environmentally relevant doses of 2,2′,4,4′,5,5′ hexachlorobiphenyl (PCB153) on neurobehavioural development, health and spontaneous behaviour in maternally exposed mice. Behav Brain Funct. 2011 Jan 13;7:3

Bøe SO, Haave M, Jul-Larsen A, Grudic A, Bjerkvig R, Lønning PE. Promyelocytic leukemia nuclear bodies are predetermined processing sites for damaged DNA. J Cell Sci. 2006 Aug 15;119(Pt 16):3284-95. Epub 2006 Jul 25.

Haave M, Ropstad E, Derocher AE, Lie E, Dahl E, Wiig Ø, Skaare JU, Jenssen BM. Polychlorinated biphenyls and reproductive hormones in female polar bears at Svalbard. Environ Health Perspect. 2003 Apr;111(4):431-6.

Ropstad E, Oskam IC, Lyche JL, Larsen HJ, Lie E, Haave M, Dahl E, Wiger R, Skaare JU. Endocrine disruption induced by organochlorines (OCs): field studies and experimental models. J Toxicol Environ Health A. 2006 Jan 8;69(1-2):53-76.

Publikasjoner

Rapporter

  • Velle, Gaute; Haave, Marte; Olsen, Espen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015. Uni Research Miljø LFI 2016. 59 sider
  • Haave, Marte; Velle, Gaute Gjennomgang av kjemiske målinger i vann fra 2010 til 2016 ved Bergen Lufthavn. Uni Research Miljø SAM-Marin 2016.
  • Haave, Marte; Johansen, Per-Otto Undersøkelse av miljøgifter i sediment og albusnegl i Lindås 2016. Uni Research 2016. 22 sider SAM e-Rapporter(1)
  • Velle, Gaute; Haave, Marte Karlegging av elvemusling ved E134 Damåsen-Saggrenda. Uni Research AS 2016.LFI Uni Miljø(273)
  • Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Johannessen, Per J Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing for Lindås kommune 2013. Uni Research AS 2015. 142 sider SAM e-Rapporter(1-2015)
Alle rapporter

Andre publikasjoner

Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin
cp: 2017-03-29 12:16:37