Om personen

Mai Camilla Munkejord tok hovedfag i sosialantropologi i 2002 disputerte med en tverrfaglig doktorgrad i samfunnsvitenskap i 2009, begge deler ved Universitetet i Tromsø. Munkejord har arbeidet som forsker ved Rokkansenteret siden 2012. Hun har samtidig en bistilling som professor i samfunnsvitenskap ved Institutt for sosialt arbeid og barnevern (IBSA) ved Universitetet i Tromsø. I ph.d.-avhandlingen gjorde hun en studie av motstrømsflytting til Finnmark med vekt på kjønnede analyser av hverdagsliv, lokalsamfunn, arbeidslivstilknytning, flerstedstilknytning, mobile praksiser og bolyst. I den påfølgende postdoktorstudien forsket hun på innvandrerentreprenørskap i Finnmark med fokus på tematikker som motivasjoner og erfaringer med å starte og drive egen virksomhet på et mindre sted, samt tema som lokale og transnasjonale praksiser og betydninger av romlig tilknytning.

Munkejord jobber i dag på tre prosjekt: hun leder Ageing at home (RFF Nord), om hjemmebasert eldreomsorg i utkantstrøk; hun leder en arbeidspakke i Multicare (HelseVel) om ulike aspekter ved den økende graden av flerkulturelle personalgrupper ved norske sykehjem (stikkord er rekruttering, språklæring, hierarkisering og omsorgsarbeid). I tillegg er hun via sin bistilling ved UiT faglig leder for ALIN (arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) som er et strategiske samarbeidsprosjekt mellom UiT og NAV. Hun har også publisert på tema som kjønn, rural maskulinitet, migrasjon, sted/tilhørighet, work-life balance og migrant care workers.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

Rapporter

Andre publikasjoner

  • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter Ageing at home - En presentasjon av hovedfunn med vekt på sosial omsorg som 'blind flekk'. 2018.
  • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga Sosial omsorg - en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg? Noen funn fra Ageing at home.. 2018.
  • Munkejord, Mai Camilla Vil du bo hjemme lengst mulig når du blir gammel?. 2018.
  • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter Hjemme best? For hvem?. 2018.
  • Munkejord, Mai Camilla Migrant care workers in Norwegian nursing homes. Findings from a study in Finnmark.. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-05-20 13:15:30