Om personen

Kjetil G. Lundberg er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Bergen 2012 og mastergrad fra samme sted 2007. Lundberg har arbeidet som forsker ved Rokkansenteret siden 2011. Avhandlingen er en dybdestudie av individ/system- relasjoner der mennesker i ulike og komplekse livssituasjoner møter og skaper erfaringer med velferdsstatens forvaltningsapparat under en stor reformprosess. Avhandlingsarbeidet inngikk i i den omfattende evalueringen av Nav-reformen (EVA-NAV) og dennes modul 4, «Brukererfaringer». Lundbergs forskningsinteresser og erfaring omhandler aktivisering, integrering, sosialpolitiske dilemmaer, sårbare grupper, stigma og stereotypifisering, velferdsstatens profesjoner, eldreomsorg, reformer i offentlig sektor, og digitalisering i velferdssektoren. Han har publisert en rekke vitenskapelige arbeider på disse temaene.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. 204 sider.

Bokkapitler

 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Nav - med brukeren i sentrum. En introduksjon. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1.. sider 11-30
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Den "ene" døren. Møtet med Nav i mottak, telefon og på internett. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1.. sider 71-90
 • Lundberg, Kjetil Individualiserte mål, standardiserte løsninger, lokalt skjønn og brukernes kompetanse. Spenninger på velferdsfeltet. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1.. sider 91-110
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Brukeren i det 21. århundret - nye og gamle velferdsdilemmaer. Hva kan vi lære av brukererfaringer?. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1.. sider 174-1987

Rapporter

 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. Uni Research Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier 2016. (ISBN 978-82-8095-114-4) 82 sider
 • Grung, Camilla Bysheim; Johnsen, Iren; Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Implementering av Nav-reformen ved to lokale Nav-kontorer sett fra ansattes perspektiv. Uni Research Rokkansenteret 2014. 23 sider Rokkansenteret Notat(5)
 • Lundberg, Kjetil Uforutsigbare relasjoner. Brukererfaringer, Nav-reformen og levd liv. Universitetet i Bergen 2012. (ISBN 978-82-308-1968-5)

Andre publikasjoner

 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Digitaliseringen og NAV - hva er brukernes erfaringer?. 2017.
 • Lundberg, Kjetil Veien inn i arbeidslivet: Tiltak for mennesker med flukt- og innvandringsbakgrunn. 2017.
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne NAV, digitalisering og tilgjengelighet. 2017.
 • Lundberg, Kjetil Bakkebyråkrati, digitalisering og tilgjengelighet i NAV. 2017.
 • Lundberg, Kjetil Creaming for integration?: National and local policy strategies for integrating refugees in contemporary Norway. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-09-22 07:18:06