Om personen

Ivar Eimhjellen er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 2014. Eimhjellen har jobbet på Uni Research Rokkansenteret siden 2009. Han har også i denne perioden vært tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, og er nå forskningskoordinator for dette senteret i Bergen. Eimhjellen har jobbet særlig med temaer knyttet til sosiale medier, sivilsamfunn, kollektiv handling, frivillighet, integrering og sosialt entreprenørskap. Metodisk jobber han med innsamling og analyse av både kvantitative og kvalitative data. Han har publisert vitenskapelige artikler, bokkapitler og rapporter basert på sin forskning.


 

Publikasjoner

Artikler

Bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard Nordmenn stiller opp når det trengs. 2016.
  • Eimhjellen, Ivar Forsker: – Grupper på Facebook tilbyr raskere hjelp enn veldedige organisasjoner. 2016.
  • Eimhjellen, Ivar Forsker: – Grupper på Facebook tilbyr raskere hjelp enn veldedige organisasjoner. 2016.
  • Eimhjellen, Ivar BT-debatt: Fra fakkeltog til tastatur. Innleiar og paneldeltakar. 2012.
  • Eimhjellen, Ivar Frå face-to-face til facebook?. 2011.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-12-14 07:18:08