Om personen

Ingrid Rindal Lundeberg er Dr.Polit. i sosiologi fra Universitetet i Bergen 2008.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

  • Mjåland, Kristian; Lundeberg, Ingrid Rindal Penal hybridization: staff-prisoner relationships in a Norwegian drug rehabilitation unit. I: Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing 2014 ISBN 978-1-78347-022-8.. sider 183-202
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald Innledning. I: Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Bergen: Uni Rokkansenteret 2010 ISBN 978-82-8095-068-0.. sider 15-41
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian Erfaringer med tvang. I: Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Bergen: Uni Rokkansenteret 2010 ISBN 978-82-8095-068-0.. sider 165-247
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald Avslutning. I: Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Bergen: Uni Rokkansenteret 2010 ISBN 978-82-8095-068-0.. sider 248-279
  • Lundeberg, Ingrid Rindal De urettmessige mindreverdige. Dommen om skoletaperen Morten. I: Studier av dommen. Konferanserapport. Bergen: Rokkansenteret 2005 ISBN 82-8095-031-1.. sider 79-89

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian Åpne russcener i Bergen etter stengningen av Nygårdsparken: En studie av strategi, tiltak og brukererfaringer. 2017.
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian Åpne russcener etter stengning av Nygårdsparken. 2015.
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian Åpne russcener i Bergen etter stengning av Nygårdsparken. 2015.
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian Tvang i rusfeltet. 2015.
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian Tvang som livredning. 2011.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-11-18 05:15:54