Om personen

Forskningsfelt:

Effekter av vannkraftrelaterte strømmer på laksefiskens økologi og biologi. Tidlig livshistorie, reproduksjon og populasjonsøkologi av laksefisk.

Kompetanse:

Eksperimentell biologi: eksperimentell design (laboratorium og felt) og numeriske analyser (ved hjelp av R). Elektrofiske, visuelle tellinger av gytefisk ved snorkling i elver. Undersøkelser av fiskehabitat for kartleggingsformål og prøvetaking i gytegroper.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Moen, Vidar Utlegging av øyerogn som kultiveringsstrategi for reetablering av laks. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport for reetableringsprosjektet 2005. Direktoratet for naturforvaltning 2006 ISBN 82-7072-684-2.. sider 13-21
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Moen, Vidar; Wiers, Tore utlegging av øyerogn i Kosåna og Lågåna i Mandalsvassdraget våren 2003 - beskrivelse og evaluering av tiltaket. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport fra reetableringsprosjektet 2001-2003. Direktoratet for naturforvaltning 2005 ISBN 82-7072-608-7.. sider 20-26
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Kleiven, Einar; Moen, Vidar Utlegging av øyerogn som kultiveringsstrategi for å reetablere laks i Tovdalsvassdraget. Resultater fra prosjektet i 2002 og 2003. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport fra reetableringsprosjektet 2001-2003. Direktoratet for naturforvaltning 2005 ISBN 82-7072-608-7.. sider 12-20
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge Senkingen av Vangsvatnet - konsekvenser på bestandsnivå. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. sider 78-81
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik Effekter av regulering på laksebestanden. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. sider 65-77
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich Gassovermetningsovervåking i Vossovassdraget 2016. 2016.
  • Skoglund, Helge Presentasjon av PhD graden: "Seasonal timing of emergence from nests: Effects of temperature and competition on performance in salmonid fishes. 2016.
  • Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Kvalsvik Stenberg, Sondre; Barlaup, Bjørn Torgeir; Velle, Gaute; Skoglund, Helge Hydropower induced gas supersaturation - not in European rivers?. 2016.
  • Skoglund, Helge Er vanntemperatur en flaskehals for ungfisk i Aurlandselva?. 2015.
  • Skoglund, Helge Gjenfangst, bestandsdata og feilvandring. 2015.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-09-25 00:15:17