Om personen

Dag Arne Christensen er Dr.Philos. i statsvitenskap fra Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen 1999.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. 240 sider.
 • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. 334 sider.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3. 348 sider.

Bokkapitler

 • Hansen, Hans-Tore; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob Klagegapet, isfjellet og stiene. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 40-60
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob Det lokale tjenestedemokratiet: skjevheter i deltakelsen. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. sider 169-182
 • Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob Lokale lister ved kommunevalgene 2011-2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. sider 43-59
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. sider 61-78
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 11-21
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Rykkja, Lise H. Counterterrorist legislation and beliefs in democracy: A longitudinal study. 2017.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne; Rykkja, Lise H. Ruling out democracy? Counterterrorist legislation and citizens’ support for democratic government.. 2016.
 • Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob Lokale lister i norske kommuner: noe om variasjoner mellom og innenfor kommunene ved kommunevalgene 2011-2015.. 2016.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne Does democracy decrease fear of terrorism?. 2016.
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal Tjenestetilfredshet i private vs offentlige velferdstjenester: Kvalitet i barnehage og sykehjem. 2015.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-07-21 18:16:59