Om personen

Dag Arne Christensen er Dr.Philos. i statsvitenskap fra Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen 1999.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. 240 sider.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3. 348 sider.

Bokkapitler

 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 11-21
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Avslutning: velferdsstaten som kanal for deltakelse. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 212-216
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Forord. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852..
 • Midtbø, Tor; Walgrave, Stefaan; Aelst Van, Peter; Christensen, Dag Arne Do the Media Set the Agenda of Parliament or Is It the Other Way Around? Agenda Interactions between MPs and Mass Media. I: Representing the People. A Survey among Members of Statewide and Sub-state Parliaments. Oxford University Press 2014 ISBN 978-0-19-968453-3.. sider 188-208
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per; Midtbø, Tor The people and structure solution? Collegial administration in Norway. I: Crossing Boundaries in Public Management and Policy. Routledge 2013 ISBN 978-0-415-67824-7.. sider 111-124
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Rykkja, Lise H. Counterterrorist legislation and beliefs in democracy: A longitudinal study. 2017.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne; Rykkja, Lise H. Ruling out democracy? Counterterrorist legislation and citizens’ support for democratic government.. 2016.
 • Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob Lokale lister i norske kommuner: noe om variasjoner mellom og innenfor kommunene ved kommunevalgene 2011-2015.. 2016.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne Does democracy decrease fear of terrorism?. 2016.
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal Tjenestetilfredshet i private vs offentlige velferdstjenester: Kvalitet i barnehage og sykehjem. 2015.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-04-30 16:17:00