Om personen

Min forskningsinteresse ligger i skjæringspunktet mellom molekylær-, utviklings- og planktonbiologi. Jeg har mitt hovedfokus på utvikling av molekyære teknikker for å forstå livsstrategiene og trofiske interaksjoner i et økosystem.

Alle publikasjoner i CRIStin

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Andre publikasjoner

  • De Schepper, Stijn; Sadatzki, Henrik; Ray, Jessica Louise; Skaar, Katrine Sandnes; Strømsøe, Jørund Raukleiv; Troedsson, Christofer Exploring environmental ancient DNA as sea ice proxy. 2017.
  • Ray, Jessica Louise; Skaar, Katrine Sandnes; Simonelli, Paolo; Larsen, Aud; Troedsson, Christofer Metabarcoding analysis of copepod grazing reveals feeding preference and link to microbial plankton metabolites. 2016.
  • Ray, Jessica Louise; Lawrence, Janice; Petelenz-Kurdziel, Elzbieta Anna; Sandaa, Ruth-Anne; Larsen, Aud; Bratbak, Gunnar; Thompson, Eric; Troedsson, Christofer Role of appendicularians in aquatic viral ecology: particle trapping, ingestion and consequences for the marine microbial food web. 2016.
  • Ray, Jessica Louise; Troedsson, Christofer; Simonelli, Paolo; Skaar, Katrine Sandnes Quantitative and qualitative assessment of copepod feeding on Phaeocystis pouchetii in seawater mesocosms. 2015.
  • Troedsson, Christofer; Strohmeier, Tore; Sandnes Skaar, Katrine; Balseiro Vigo, Pablo; Strand, Øivind Using soya DNA barcodes to trace feed and faeces from salmon aquaculture to the benthic suspension feeder Pecten maximus. 2015.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-07-23 14:16:58