Om personen

Anne Homme er statsviter med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen 1993, og doktorgrad 2008 fra samme sted. Homme har arbeidet som forsker ved Rokkansenteret og tidligere Senter for samfunnsforskning siden 1993. Hennes avhandling undersøker forholdet mellom staten og kommunene i formingen av skolen i Norge fra ca 1860-2000. Hommes forskningsinteresser og erfaring omfatter særlig studier av offentlige myndigheter og forvaltning sentralt og lokalt, med størst vekt på utdanning: grunnskole, videregående opplæring, men også høyere utdanning og barnehage. Homme har også gjennomført studier av kultursektoren.

Anne Homme er prosjektleder for FINNUT-prosjektet "Lost in Transition. Styring, ledelse og organisering av tiltak for gjennomføring av videregående opplæring".

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

  • Homme, Anne D; Rykkja, Lise H. Skolesekkforvaltning – krysspress og handlingsrom. I: Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788270811571.. sider 33-60
  • Rykkja, Lise H.; Homme, Anne D Heftig og begeistret: Den kulturelle skolesekkens heiagjeng. I: Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788270811571.. sider 85-105
  • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn Statlig og kommunal styringskapasitet i skolen - en sammenligning av England og Norge. I: Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0771-8.. sider 47-72
  • Homme, Anne Dåsvatn Nye styringsformer - nye aktører? Kommunale endringsprosesser og lokal innflytelse i skolen. I: Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen. Universitetsforlaget 2004 ISBN 8215004431.. sider 237-261

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Hope, Kristin Lofthus Dropout prevention policies in the transition between lower and upper secondary school.. 2016.
  • Homme, Anne Ulike veier til økt gjennomføring av videregående opplæring - Bruk av forskning som legitimering av tiltak. 2016.
  • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D Empowered or Accountable? Policy-making at school-level in order to increase parental participation in school. 2015.
  • Homme, Anne D Implementering av nasjonale satsinger: Opplæringsloven § 9A. 2015.
  • Homme, Anne D Lost in Transition: Styring, ledelse og organisering av tiltak for å bedre gjennomføringen i videregående opplæring. 2015.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-04-25 18:16:07