Om oss

Om avdelingen

Uni Research er fra 1. januar 2018 en del av forskningskonsernet NORCE.

NORCE består av forskningsinstituttene Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Agderforskning AS og Teknova AS.

Uni Research er et flerfaglig forskningsinstitutt med rundt 440 høyt kvalifiserte  medarbeidere fra 34 nasjoner verden over. Vi driver forskning og utvikling innen bioteknologi, energi, helse, klima, miljø og samfunn.

Forskningskonsernet NORCE har hovedkontor i Bergen, og virksomhet i hver av regionene. Konsernet har samlet cirka 900 ansatte og en årlig omsetning på over 1 milliard kroner.

NORCE har store fagmiljøer innen helse, teknologi, energi, samfunn, miljø og klima, og skal gjøre Sør- og Vestlandet ledende på forskning, innovasjon og verdiskapning.

NORCE eies av Universitetet i Bergen, Stiftelsen Universitetsforskning Bergen, Stavanger Research Holding AS og Agder Research Holding AS.

Uni Research består på sin side av seks fagavdelinger og datterselskapet Uni Research PolytecDe fleste ansatte er lokalisert i Bergen, Uni Research Polytec har sin hovedvirksomhet i Haugesund.

Historie

Uni Research startet opp som en stiftelse i 1986, da under navnet Stiftelsen Universitetsforskning Bergen. I 2003 ble den faglige aktiviteten skilt ut i et eget aksjeselskap, UNIFOB AS, som i 2009 endret navn til Uni Research AS. 

Frem til 1. januar 2018, da Uni Research ble en del av NORCE, var Universitetet i Bergen hovedeier med 85 prosent av aksjene, mens stiftelsen Universitetsforskning Bergen eide de resterende 15 prosentene. 

Datterselskapet Uni Research Polytec AS ble opprettet i 2015, og eies av Uni Research AS (51%) og Stiftelsen Polytec (49%). Uni Research sitt formål er allmennyttig, eierne har ikke anledning til å ta ut overskudd.  

Nøkkeltall og fakta 

:: 440 ansatte   :: 600 forskningsprosjekter

:: 75% av forskerne har doktorgrad :: 34 nasjoner

Finansieringskilder

:: 400 MNOK i omsetning  

:: Forskningsrådet 28%   :: Offentlig sektor 39%   :: Privat sektor 20%  

:: Internasjonalt 6%   :: Statlig basisfinansiering 6%

Tall og fakta inkluderer Uni Research Polytec

Organisasjon og ledelse

Uni Research består av seks fagavdelinger og datterselskapet Uni Research Polytec

 

Administrerende direktør har ansvar for den daglige driften, og hver avdeling ledes av en forskningsdirektør

Styret i Uni Research AS

Styret i Uni Research AS består av tre styremedlemmer:

  • Hans Olav Lindal (Styreleder)
  • Elisabeth Maråk Støle
  • Aud Irene S. Fjæreide (ansattrepresentant)


LEDIGE STILLINGER 

Ønsker du å jobbe hos oss?

Se ledige stillinger 

 

ÅRSRAPPORTER

Les våre årsrapporter her

LOGO OG MALER

I profilmanualen finner du Uni Research sin visulle profil. Her kan du laste ned logoriginaler i alle varianter, diverse maler og trykkoriginaler.

Gå til profilmanualen

 

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæringen beskriver hvordan Uni Research AS samler inn og bruker personopplysninger.  Les den her 

 

Stab Hovedkontor

Alle personer

Ledelse Uni Research

Alle personer

Samarbeidsarenaer

Uni Research er partner i flere forskningssentre:

BjerknessenteretNordens største naturvitenskapelige klimasenter, og blant de fremste i Europa.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI):

CtrlAQUA skal utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi innen fiskeoppdrett.

cp: 2018-07-17 09:17:45