Om oss

Om avdelingen

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med 700 ansatte, 1500 prosjekter, en årlig omsetning på rundt 890 million kroner og rundt 500 vitenskapelige publikasjoner i året.

Inkludert datterselskaper er NORCE et konsern med 800 ansatte fra hele verden. Konsernet er tilstede med sin kunnskap i flere land, og har en årlig omsetning på over 1 milliard kroner.

Hovedkontoret ligger i Bergen - og selskapet har betydelige aktivitet i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

NORCE Norwegian Research Centre AS ble stiftet 3. juli 2017. Selskapet eier i dag fem forskningsinstitutter på Sør- og Vestlandet, som i løpet av 2018 blir integrert i selskapet. Disse er Agderforskning AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Teknova AS og Uni Research AS.

De største eierne i NORCE er Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. NORCE Norwegian Research Centre AS er selskapets juridiske navn.

Fagmiljøene i Uni Research vil fortsatt holde til i Bergen og skal fortsette med å være en sterk bidragsyter til forskning og innovasjon i regionen.

Se www.norceresearch.no for mer informasjon.

Historie

Uni Research startet opp som en stiftelse i 1986, da under navnet Stiftelsen Universitetsforskning Bergen. I 2003 ble den faglige aktiviteten skilt ut i et eget aksjeselskap, UNIFOB AS, som i 2009 endret navn til Uni Research AS. 

Frem til 1. januar 2018, da Uni Research ble en del av NORCE, var Universitetet i Bergen hovedeier med 85 prosent av aksjene, mens stiftelsen Universitetsforskning Bergen eide de resterende 15 prosentene. 

Datterselskapet Uni Research Polytec AS ble opprettet i 2015, og eies av Uni Research AS (51%) og Stiftelsen Polytec (49%). Uni Research sitt formål er allmennyttig, eierne har ikke anledning til å ta ut overskudd.  

Nøkkeltall og fakta 

:: 440 ansatte   :: 600 forskningsprosjekter

:: 75% av forskerne har doktorgrad :: 34 nasjoner

Finansieringskilder

:: 400 MNOK i omsetning  

:: Forskningsrådet 28%   :: Offentlig sektor 39%   :: Privat sektor 20%  

:: Internasjonalt 6%   :: Statlig basisfinansiering 6%

Tall og fakta inkluderer Uni Research Polytec

Organisasjon og ledelse

Uni Research består av seks fagavdelinger og datterselskapet Uni Research Polytec

 

Administrerende direktør har ansvar for den daglige driften, og hver avdeling ledes av en forskningsdirektør

Styret i Uni Research AS

Styret i Uni Research AS består av tre styremedlemmer:

  • Hans Olav Lindal (Styreleder)
  • Elisabeth Maråk Støle
  • Aud Irene S. Fjæreide (ansattrepresentant)


LEDIGE STILLINGER 

Ønsker du å jobbe hos oss?

Se ledige stillinger 

 

ÅRSRAPPORTER

Les våre årsrapporter her

LOGO OG MALER

I profilmanualen finner du Uni Research sin visulle profil. Her kan du laste ned logoriginaler i alle varianter, diverse maler og trykkoriginaler.

Gå til profilmanualen

 

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæringen beskriver hvordan Uni Research AS samler inn og bruker personopplysninger.  Les den her 

 

Stab Hovedkontor

Alle personer

Ledelse Uni Research

Alle personer

Samarbeidsarenaer

Uni Research er partner i flere forskningssentre:

BjerknessenteretNordens største naturvitenskapelige klimasenter, og blant de fremste i Europa.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI):

CtrlAQUA skal utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi innen fiskeoppdrett.

cp: 2019-12-04 11:17:14