Fra barberkirurg til digital vaktlege

I sin nye bok har Steinar Hunskår og Hogne Sandvik samlet norsk legevakthistorie mellom to permer.

Fotomontasje.

Legevaktens historie er både lang og kort, alt etter perspektivet. Allerede lenge før de første legene kom til Norge fantes det en «legevakt» som ble ivaretatt av barberkirurger. Senere måtte distriktsleger og praktiserende allmennleger ta seg av skader og akutte sykdomstilfeller, uten at dette var organisert som en formell legevaktordning. 

Selv om legevaktfunksjonen er gammel, er legevakthistorien bemerkelsesverdig kort hvis vi leter etter sporene av legevakten som ord, begrep, system eller eget fagfelt. Riktig nok har legevaktene i Oslo og Bergen passert hundreårsmerket. Men nasjonal tenkning om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus startet kanskje så seint som på 1960-tallet, utviklet seg på 1970-tallet og ble del av nasjonal helsepolitikk først på 1980-tallet.

Boken kan bestilles via e-post: historie@norceresearch.no
Pris kr. 350,-  (+ porto kr. 120,-)

Steinar Hunskår (f. 1956) er lege, dr. med., spesialist i allmennmedisin og professor i allmennmedisin og prodekan ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Han er også forsker i deltidsstilling ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Hogne Sandvik (f. 1954) er lege, dr. med., spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Morvik legekontor i Bergen. Han er også forsker i deltidsstilling ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.


19. desember 2018 10:06

cp: 2019-12-04 11:16:55