Alle er enige om at fastlegene arbeider mye, men hva går tiden med til?

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal undersøke fastlegers tidsbruk på oppdrag fra Helsedirektoratet. I januar 2018 vil alle landets fastleger motta invitasjon via e-post til å delta.

Kunnskap om hvordan fastlegene bruker tiden, er av stor betydning for forståelse av deres arbeidshverdag og dermed for innbyggernes tilbud på allmennlegetjenester. Ved å delta i undersøkelsen kan du selv være med å påvirke hvordan fastlegeordningen skal videreutvikles. Undersøkelsen er anonymisert.  

Det tar bare 2-8 minutter å fylle ut skjema på slutten av hver arbeidsdag. Vi ønsker at du registrerer tidsbruken din i løpet av en full uke (7 fortløpende døgn).

Bare gjennom gode og representative data om fordeling av tidsbruk, kan vi få et godt utgangspunkt for videreutvikling av fastlegeordningen. Derfor er det viktig at du er med og svarer på undersøkelsen.

Dersom du er fastlege og likevel ikke mottar invitasjonen til å delta i begynnelsen av januar, send en epost til tone.morken@uni.no, så sender vi undersøkelsen til deg.

Har du spørsmål om undersøkelsen, send epost til tone.morken@uni.no.

Les mer om prosjektet her.


21. desember 2017 12:33

cp: 2018-12-13 11:15:29