Etablering av Politiets nasjonale beredskapssenter: Hvordan hast førte til forsinkelse

Tom Christensen, Per Lægreid og Lise H. Rykkja har analysert prosessen bak etableringen av det nasjonale beredskapsenteret.

Hovedkonklusjonen deres er at terroristangrepet 22. juli skapte en opplevelse av at det hastet å få beredskapssenteret på plass, men at dette samtidig førte til en forsinkelse i beslutningsprosessen. 

Etter terrorangrepene den 22. juli 2011 anbefalte den norske undersøkelseskommisjonen etablering av et beredsskapssenter på ett fysisk område. Målet var å styrke styringskapasiteten og bidra til krisebekjempelse, forebygging, beredskap og operativ krisehåndtering. 

Selv om hovedaktørene hevdet at det hastet å få på plass et slikt senter, tok det flere år før regjeringen nådde en endelig beslutning. Hvorfor tok dette så lang tid? 

Forfatterne konkluderer med at beslutningsprosessen ble preget av mangel på rasjonell beregning, men at den også var påvirket av eksternt sjokk. Dette førte til skiftende forventninger, endret oppmerksomhet fra befolkningen og muligheter for å sette ny dagsorden.

Artikkelen finner du her.


21. desember 2017 12:20

cp: 2019-05-24 08:15:24