Jo høyere rusbruk jo lavere skoleprestasjoner

Bruk av alkohol og narkotika har sammenheng med lavere gjennomsnittskarakterer og høyere skolefravær. Jo større rusproblemer, jo sterkere sammenheng.


Av Veronica Helle

I ungdomstiden er det vanlig å eksperimentere med alkohol og illegale rusmidler. Men mange unge som viser en risikofylt bruk av rus vil verken utvikle langvarige rusproblemer eller skole- eller arbeidsrelaterte problemer senere.

Bruk av rus i ungdomstiden er vanlig, men for noen skaper det problemer. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Likevel viser ny studie at bruk av alkohol og illegale rusmidler har sammenheng både med karakterer og skolefravær, også når ungdommene ikke har samtidige psykiske problemer.

Et viktig funn var også at jo flere tegn det er på at ungdommen har rusproblemer, jo sterkere var sammenhengen med dårlige karakterer og høyt fravær. 

Studien er basert på data fra ung@hordaland-undersøkelsen og offisielle skoleregisterdata. 7874 ungdommer i alderen 16-19 år som bor i Hordaland deltok i studien.

Rusforebygging viktig
Resultatene tyder på at problemer med alkohol og narkotika er viktige faktorer i skolerelaterte vansker. Det er derfor behov for rusforebyggende tiltak i tjenester som er i kontakt med unge. I tillegg bør det legges til rette for å oppdage ungdom i faresonen for problematisk bruk av alkohol- eller narkotika, sammen med tilgang til og bruk av helsetjenester ved behov.

 

Kilde: Alcohol and illicit drug use are important factors for school-related problems among adolescents

 

Rus og skoleprestasjoner from Uni Research on Vimeo.


14. juni 2017 13:01

Personer involvert

cp: 2018-06-20 03:16:09