Svært god evaluering av Uni Research Rokkansenteret

Avdelingen får svært positiv omtale i en fersk evaluering av norske samfunnsvitenskapelige institutt.

Evalueringsrapporten

På oppdrag fra Norges Forskningsråd, har et skandinavisk ekspertutvalg evaluert de 22 samfunnsvitskapelige forskningsinstituttene i Norge som får basisfinansiering via Forskningsrådet. 

Relevans og kvalitet
Uni Research Rokkansenteret kommer svært godt ut av denne evalueringen, og forskningen vår blir karakterisert som både relevant og av høy vitenskapelig kvalitet.

Forskningsdirektør Ingrid Helgøy er svært fornøyd med å få uttelling for det som har vært senterets satsingsområder de siste årene – kvalitet og relevans.

–Først og fremst er vi svært tilfredse med at de samfunnsvitenskapelige instituttene generelt får god evaluering, og med at evalueringen konkluderer med at den samfunnsvitenskapelige instituttsektoren er en verdifull del av det norske forskningssystemet. 

–For Rokkansenterets del må vi si oss fornøyd med at evalueringspanelet har fanget opp vår styrke som ligger i vår sterke vitenskapelige produksjon og kompetanse på doktorgradsnivå hos nesten samtlige forskere. Når vi klarer å kombinere høy forskningskvalitet med tydelig samfunnsrelevans har vi oppfylt vårt mandat til fulle. 

–Vi blir trukket frem som et av instituttene som kombinerer kvalitet og samfunnsrelevans på en svært god måte, i tillegg til at vi evner å ta opp helt nye forskningsspørsmål. Resultatene fra evalueringen kommer ikke uventet på oss, men det er ekstra stas når et skandinavisk basert evalueringspanel gir oss så gode karakteristikker.

Noe av det som blir trukket fram av forskningens relevans er forskning gjort på offentlige reformer, som velferds-, helse- og utdanningsreformer, forskning på kvinnerepresentasjon i lokalpolitikken og likestilling i akademia.

Samarbeid
Det blir også lagt stor vekt på det gode samarbeidet med Universitetet i Bergen, og at dette samarbeidet bør vedlikeholdes og styrkes.

Uni Research Rokkansenteret blir kategorisert i forskningslandskapet som et "klassisk", bredspektret norsk samfunnsvitenskapelig institutt, som har som mål å forbli i denne kategorien – og effektivt utfylle rollen til mer spesialiserte institutter.

Utdrag fra omtalen av Uni Research Rokkansenteret:

Uni Research Rokkan Centre has a history of combining a relevance orientation with a strong academic profile. The main focus is on national issues. The Centre has built a particularly strong position in evaluations. Through its research, Uni Research Rokkan Centre has influenced key reforms in the public sector. The cases presented as part of the evaluation illustrated amply the strong and clear relevance of the Centre to users.

(…)

The Centre does projects intended to affect policy and has been able to provide powerful impact examples. There are several plausible cases of indirect impact for an institute like this, e.g. when research has impact on curriculum in the education of professionals; or through the contribution of Uni Research Rokkan Centre’s researchers to the public sphere; and the contribution of research projects to the overall knowledge base from the series of analysis of public sector reform. Direct and traceable impact are convincingly substantiated in cases such as research on participation rates in elections, female representation in local government, and gender balance in higher education.

Professor Kerstin Sahlin ved Uppsala Universitet har ledet evalueringsutvalget.

Pressemelding NFR.

Oppslag forskning.no


17. februar 2017 16:52

Personer involvert

cp: 2018-06-20 03:17:29