Adoptivfamilier bør får tilbud om oppfølging også når barna blir ungdom

Internasjonalt adopterte barn og unge har stort sett god psykisk helse. Samtidig har de som gruppe noe større risiko for å utvikle psykiske problemer enn andre jevnaldrende.

Internasjonalt adoptert ungdom rapporterer flere symptomer på psykiske vansker sammenliknet med ikke-adopterte jevnaldrende, både i den internasjonale forskningen og i et utvalg av videregåendeelever fra Hordaland. Illustrasjonsbilde.

Ungdomsårene har blitt fremhevet som spesielt krevende. I doktorgradsarbeidet sitt har derfor Kristin Gärtner Askeland undersøkt hvordan det går med internasjonalt adopterte i ungdomsårene, særlig med tanke på psykisk helse.

Internasjonalt adopterte rapporterer flere symptomer på psykiske vansker sammenliknet med ikke-adopterte jevnaldrende. Samtidig ser det ut til at de har liknende nivå av beskyttende faktorer som personlige ressurser, sosial støtte og samhold i familien.

De rapporterer også om mer problematisk alkohol og rusbruk, selv om det ikke var forskjeller i bruksmønster. Forskjellene i problematisk alkohol og rusbruk var i stor grad knyttet til symptomer på psykiske vansker.

Hør også podcast der Kristin Gärtner Askeland blir intervjuet om psykiske vansker hos ikke-adopterte sammenlignet med internasjonalt adopterte ungdommer (Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry).

-Funnene tyder på at adoptivfamilier kan ha behov for oppfølging også når barna når ungdomsårene. Det er videre viktig at adopterte ungdommer som opplever vansker har tilgang til hjelpetjenester, sier Kristin Gärtner Askeland.

I dag mottar adoptivforeldre informasjon og støtte hovedsakelig i tiden før og umiddelbart etter adopsjon.

Resultatene i doktorgraden er basert både på en sammenstilling av tidligere internasjonal forskning og data fra ung@hordaland-undersøkelsen av ungdom mellom 16 og 19 år.

Dataene fra ung@hordaland-undersøkelsen er koblet opp mot Det sentrale adopsjonsregisteret. De internasjonalt adopterte ungdommene som deltok i denne undersøkelsen ble adoptert i barneårene, de fleste før de var ett år gamle.

Les mer om prosjektet Psykisk helse og skolefungering hos adopterte.

Kristin Gärtner Askeland disputerte med avhandlingen: "Mental health problems in internationally adopted adolescents" 13. januar 2017.


12. januar 2017 17:26

cp: 2018-04-20 00:17:28